Stop Smog to pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniach termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła

2019-11-24

„Według mnie mowa nienawiści jest sposobem na ubliżanie komuś, znieważenie go, pokazanie niechęci wobec drugiego człowieka głównie w temacie rasy, orientacji, pochodzenia, wiary. STOP SMOG to program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymiany źródła ciepła). Stop Smog https://dpf-warszawa.pl/ to pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniach termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści” tworzona przez koalicję instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, chcących reagować na mowę nienawiści obecne w świecie realnym i wirtualnym. Program rządu jest pilotażowy, a z ekspertyz wynika, że to kropla w morzu potrzeb. Zimą w aż 70 procentach smog jest wynikiem spalania słabej jakości węgla w piecach domowych. Dlaczego rząd proponuje teraz nowy program związany z termomodernizacją, a więc ociepleniem budynków? Rząd chce przeznaczyć 180 mln na pilotażowy program termomodernizacyjny. Smog może wywołać bóle głowy, jak również intensyfikować reakcje alergiczne lub astmę. I proszę pamiętać, że gdy przejechaliśmy już 10 znaków STOP rozstawionych jeden za drugim co 60 m nie upoważnia nas to wcale do tego, aby przy kolejnym, jedenastym zwolnić tylko nieznacznie. Smog jest zanieczyszczonym metalami ciężkimi powietrzem, który z roku na rok jest coraz większym zagrożeniem dla człowieka. Zaznaczył, że na program przeznaczono ponad 100 mld zł. Mamy więc dwa poważne problemy - smog i ubóstwo energetyczne. W obecnych czasach smog jest jednym z największych zagrożeń dla naszego zdrowia i życia. Program to pilotaż, a kwota w stosunku do potrzeb niewielka. Smog w Polsce to poważny problem, który miał być częściowo zażegnany wymianą kotłów dofinansowywaną przez polski rząd. Smog jest unoszącą się chmurą, która znajduje się nad miastem. W ostatnim czasie sporo mówi się o mowie nienawiści. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń, przez które powstaje smog to głównie ogrzewanie domów oraz spaliny samochodowe. - Na ten program przeznaczamy ponad 100 mld zł, na wsparcie finansowe i to w wysokości do 90 proc. - Osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym należy w 100 procentach sfinansować koszty termomodernizacji - uważa rządowy pełnomocnik. Zastanawiałam się jednak, jak to jest z mową nienawiści poza Internetem. Pyłów zawieszonych – zanieczyszczeń składających się na smog – produkują piece węglowe w domach jednorodzinnych” – mówko. Internauci rybniccy rozsyłają oskarżycielskie memy, a politycy żwawo krytykują na starcie cały rządowy Stop-Smog. Rząd zapowiedział przeznaczenie 180 milionów złotych na pilotażowy program termomodernizacji domów jednorodzinnych, który na razie obejmie pojedyncze gminy w Małopolsce i na Śląsku. Smog jest bardzo niebezpieczny pod kątem zdrowia ludzkiego. Lekcje przeciwko mowie nienawiści rozpoczęły się w bydgoskich szkołach pod koniec stycznia. Smog nie zna granic, nie wybiera i dla wszystkich jest tak samo szkodliwy, uciążliwy i utrudniający normalne życie” – napisali samorządowcy.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018